UUTISET

Suomen Urheiluopisto ja Broons Consulting ovat allekirjoittaneet vuoden loppuun ulottuvan yhteistyösopimuksen seurakoulutuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta

Suomen Urheiluopisto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtakunnallinen liikunnan valmennus- ja koulutuskeskus, jota ylläpitää Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö. Suomen Urheiluopisto kehittää, tuottaa ja markkinoi liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä sekä kansallisesti että kansainvälisesti korkeatasoisia valmennus-, koulutus- ja liikuntapalveluja. Ydintoimintaa ovat liikunta-alan koulutus, terveysliikunta ja urheilu. Vierumäellä on parhaillaan käynnissä Seuramanagerikoulutuksen pilottihanke missä yhtenä kehittäjänä ja kouluttajana on mukana Ali Kangas-Hynnilä Broonsilta.

ODOTETUT SEUROJEN VARAINHANKINTAKOULUTUKSET JATKUVAT VIERUMÄELLÄ SYKSYLLÄ 

Kevään onnistuneen pilotoinnin tuloksena jatkamme seurojen varainhankintakoulutuksia syksyllä. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa seurojen oman varainhankinnan lisääminen, uusien varainhankinnan mahdollisuuksien oivaltaminen sekä hyvien käytänteiden jakaminen osallistujien kesken.

Liitteenä olevissa kuvissa on esite syksyn ensimmäisestä koulutuksesta. Nyt kannattaa olla ajoissa liikkeellä ja varata paikka matkalle tuloksellisen varainhankinnan maailmaan. Uusia koulutuksia käynnistetään kysynnän mukaan ensimmäisen koulutuksen täytyttyä.

Alla linkkikoulutus esitteeseen.