TOIMINTAMME KIVIJALKA


MISSIO

  • Auttaa organisaatioita ja ihmisiä toimimaan laadukkaammin ja tuloksellisemmin kehittyneen dialogin sekä verkoston avulla.

ARVOT

Luottamus

  • Arvostamme toisiamme, pidämme lupauksemme, kerromme positiiviset ja negatiiviset asiat aina rehellisesti parhaan tietomme mukaan. Toimimme avoimesti ja kannustamme kaikkia rohkeisiin päätöksiin.

Vastuullisuus

  • Ymmärrämme vastuumme luottamuksellisen tiedon käsittelyssä, keskusteluissa ja päivittäisessä työssä. Toimimme vastuullisesti yhdessä sidosryhmiemme kanssa tavoitteellisesti ja avointa vuoropuhelua käyden. Kannamme vastuuta ympäristöstä ja ihmisistä.

Laadukkuus

  • Pyrimme aina toimimaan laadukkaasti ja asiakkaan edun mukaan. Varmistamme toimintamme laatua itsearvioinnilla ja ylläpitämällä riittävää osaamista suunnitelmallisella kouluttautumisella.

Yhteistyö

  • Teemme aktiivista yhteistyötä ekosysteemimme sisällä ja ulkopuolella. Autamme toisiamme onnistumaan tehtävissään. Kannamme jokainen vastuumme omasta työstämme sekä hyvästä yhteishengestä.

STRATEGIA

  • Toimintamme perustuu laadukkaisiin tarvelähtöisiin palveluihin, ratkaisukeskeiseen dialogiin, jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen sekä vuorovaikutusoppimiseen.
  • Kehitämme ja ylläpidämme luotettavaa ekosysteemiä ja rakennamme asiakkuuksista pysyviä kumppanuuksia.
  • Tavoittelemme luonnollista kysyntälähtöistä ja taloudellisesti kannattavaa kasvua vuosittain. Tärkein tavoitteemme on saavuttaa arvostetun ja luotettavan yhteiskumppanin asema potentiaalisessa asiakaskentässä.

VISIO

  • Olemme arvostettu ja houkutteleva yhteistyökumppani, joka tarjoaa aina parhaan asiakaskokemuksen.

LAATU EI OLE TEKO, SE ON TAPA